• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Καντάς' | 8 Οκτωβρίου 2018, 08:51

    --Έίναι αναγκαία η επαναφορά και προσθήκη του όρου «Γεωπονία» στον τίτλο του προτεινόμενου Τμήματος Αγροτεχνολογίας διότι είναι καθοριστικός για τον χαρακτήρα του Τμήματος. --Η μεταφορά της έδρας του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας στα Τρίκαλα και η ένταξή του στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Διαιτολογίας, πέραν του γεγονότος ότι δεν είναι ακαδημαϊκά ορθή, θα δημιουργήσει προβλήματα λειτουργίας και λειτουργικότητας αφού μέχρι και σήμερα το αντίστοιχο Τμήμα του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας βασίζεται στα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων.