• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Καντάς' | 8 Οκτωβρίου 2018, 08:52

    Προτείνεται η ένταξη των μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. να γίνει απευθείας στα νέα Τμήματα χωρίς κρίσεις. Να δοθεί όμως η δυνατότητα μετακίνησης σε άλλα Τμήματα, με αίτηση στη Γραμματεία τους, κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας διάταξης. Όπως δηλ. εφαρμόστηκε στην περίπτωση της συγχώνευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και με το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, εξασφαλίζοντας τοιουτοτρόπως την ισόνομη μεταχείριση των μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.