• Σχόλιο του χρήστη 'Σ.Θ.' | 8 Οκτωβρίου 2018, 08:55

    Στις παρ. 5 & 6 του άρθρου 5 θα πρέπει να ρυθμιστεί άμεσα και με το παρόν νομοθέτημα ότι μετά την περάτωση των απαιτούμενων υποχρεώσεων του Τμήματος Τ.Ε.Ι. και οι φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. και του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας να έχουν τη δυνατότητα ένταξης σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας