• Σχόλιο του χρήστη 'Νεκτάριος Πανταζής' | 8 Οκτωβρίου 2018, 08:34

    Με την ιδιότητα μου, σάν πτυχιούχος του τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου – Επίπλου (ΣΤΕΞ), αποφάσισα να εκφράσω κάποιες από τις θέσεις και απόψεις μου μέσω τής Δημόσιας διαβούλευσης. Το σχέδιο προβλέπει, την κατάργηση, των Τμημάτων α) Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου – Επίπλου (ΣΤΕΞ), και β) Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και δημιουργείται το Τμήμα «Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού» το οποίο θα είναι 5ετούς διάρκειας. Σύμφωνα με την αντίληψη μου, το παρόν σχέδιο, θέτει σαν άμεσο αποτέλεσμα: 1) την δημιουργία μιας σχολής, η οποία δεν θα έχει ξεκάθαρο περιεχόμενο γνώσεων και σπουδών. 2)Λειτουργεί αποτρεπτικά, να επιλεγεί στο μηχανογραφικό, από μαθητές, οι οποίοι θα έχουν την επιθυμία, να σπουδάσουν το αντικείμενο του σχεδιασμού 3)Δημιουργεί, καινούργιους άνεργους-απόφοιτους σε μια ήδη επιβαρυμένη απο 8,000 ανέργους Δασολόγους. 4) Τέλος, κατά την ταπεινή μου άποψη και σαν μη οπαδό της επανάπαυσης. Μου είναι πραγματικά δύσκολο να αφομοιώσω τους λόγους που το υπουργείο έχει οδηγηθεί σε αυτή την ενέργεια. Δεν συνιστά επιτευγμα προόδου,για το εκπαιδευτικό σύστημα η κατάργηση ενός επιτυχημένου Τμήματος και η αντικατάσταση του με ένα νέο δίχως προοπτικές, με πολλά μελλοντικά προβλήματα επαγγελματικής αποκατάστασής. Είναι απορίας άξιων, αδιανόητο και δίχως ξεκάθαρα, ακαδημαϊκά κριτήρια. Κρίνω το παρόν σχέδιο, ως άτοπο και σαφώς αποριπτέο, από πλευράς μου. ΥΣ. Με τιμά πραγματικά η στάση, των συναδέρφων άλλα και καθηγητών μου που με μεγάλες προσπάθειες προσπαθούν, να διατηρήσουν, αυτό το τμήμα, αλλά δεν με τιμά σαν απόφοιτο, η σαφέστατη υποτίμηση, μέσω αυτού του σχεδίου,μια μεγάλης προσπάθειας και από ΛΙΓΟΥΣ για την σύσταση αυτοί του τμήματος. Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο που διαθέσατε, και εύχομαι να πράξετε το ορθότερο. Νεκτάριος Πανταζής