• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ' | 19 Νοεμβρίου 2018, 19:11

    Αθήνα 19/11/2018 Προς: 1) Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό 2) Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη 3) Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου 4) Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Φωτάκη 5) Πρόεδρο ΕΕΑΕ, κ. Χρήστο Χουσιάδα 6) Πρόεδρο ΚεΣΥ, κ. Κωνσταντίνο Μάρκου Αξιότιμοι κύριοι, Με αφορμή την δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για την κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών-αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων» η Ελληνική Εταιρεία Επεμβατικής Ακτινολογίας-Αγγειοακτινολογίας-Νευροακτινολογίας οφείλει να εκφράσει ιδιαίτερα μεγάλη ανησυχία εστιάζοντας στα ακόλουθα σημεία: 1. Η επεμβατική ακτινολογία αποτελεί ξεχωριστή εξειδίκευση της Ακτινολογίας με σαφές και διακριτό κλινικό έργο. Οι επεμβατικοί Ακτινολόγοι προσφέρουν μια σειρά απεικονιστικά καθοδηγούμενων, ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών οι οποίες αφορούν το αγγειακό σύστημα καθώς επίσης και μη αγγειακές τεχνικές δίνοντας λύση σε προβλήματα ουροποιητικού και μυοσκελετικού συστήματος και σε καρκινοπαθείς με τις τεχνικές επεμβατικής ογκολογίας. Η Ελληνική Εταιρεία Επεμβατικής Ακτινολογίας-Αγγειοακτινολογίας-Νευροακτινολογίας δεν προσεκλήθη στον διάλογο για το Π.Δ και την Κ.Υ.Α με αποτέλεσμα να μην ακουσθούν και να μην ληφθούν υπ’όψιν οι απόψεις των Επεμβατικών Ακτινολόγων, των κατ’ εξοχήν δηλαδή αρμόδιων ιατρών Ακτινολόγων που δουλεύουν και δέχονται δόσεις ιοντίζουσας ακτινοβολίας μαζί με τον/την ασθενή. Πρόταση της Ελληνικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας-Αγγειοακτινολογίας-Νευροακτινολογίας είναι η απόσυρση της διαβούλευσης και η επανέναρξη του διαλόγου με συμμετοχή των Επεμβατικών Ακτινολόγων. 2. Η υπό διαβούλευση Κ.Υ.Α. παραπέμπει σε Π.Δ. το οποίο δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί αναφέροντας συνεχώς άρθρα και παραγράφους με αποσιωπητικά (πχ «π.δ.…./2018 (…) (εφεξής ΠΔ...)»). Είναι τουλάχιστον απορίας άξιον πως είναι δυνατόν να σχολιασθεί μια Κ.Υ.Α. που παραπέμπει σε ένα Π.Δ. που δεν υπάρχει; Πρόταση της Ελληνικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας-Αγγειοακτινολογίας-Νευροακτινολογίας είναι η απόσυρση της διαβούλευσης μέχρι τουλάχιστον τη δημοσίευση του Π.Δ. 3. Η λέξη ιατρός αναφέρεται άπαξ στην Κ.Υ.Α. ενώ ο όρος Ακτινολόγος καμία. Με μερικές ώρες εκπαίδευσης στην ακτινοπροστασία μια άλλη ειδικότητα δεν γίνεται και γνώστης του γνωστικού αντικειμένου που αφορά το πρωτόκολλο κλινικής και απεικονιστικής προσέγγισης του ασθενούς. Απαραίτητη είναι η διευκρίνηση του όρου ιατρός και η αποσαφήνιση του ρόλου του Ιατρού Ακτινολόγου. Πρόταση της Ελληνικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας-Αγγειοακτινολογίας-Νευροακτινολογίας είναι στο Π.Δ. και στην Κ.Υ.Α. να αναφέρεται σαφώς και ρητά η αναγκαιότητα ο εφαρμόζων την πρακτική ιατρός να είναι Ιατρός Ακτινολόγος, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος ή Πυρηνικός Ιατρός κάτοχος της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, η δε αδειοδότηση των μηχανημάτων σύμφωνα με τη νομοθεσία να απαιτεί και υπεύθυνο ιατρό Ακτινολόγο, Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγο ή Πυρηνικό Ιατρό κάτοχο της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. 4. Η Κ.Υ.Α. υποτίθεται ότι βάζει το κανονιστικό πλαίσιο για την αδειοδότηση πρακτικών. Όμως πουθενά δεν αναφέρεται ποιοι είναι οι επιστήμονες οι οποίοι είναι οι υπεύθυνοι για την άδεια. Σε κανένα σημείο της Κ.Υ.Α. (συμπεριλαμβανομένου και του άρθρου 17) δεν αναφέρεται ποια φυσικά πρόσωπα είναι οι Υπεύθυνοι για την Αδειοδότηση (ή την καταχώρηση ή τη γνωστοποίηση). Μέχρι σήμερα στο σύστημα αδειοδότησης που ήταν δομημένο σε διαφορετική βάση, σε αυτή των κατηγοριών εργαστηρίων (π.χ. για τα Ακτινολογικά εργαστήρια κατηγορίες Χ-1, Χ-2, Χ-3) αναφερόταν ότι η άδεια εκδίδεται στον Οργανισμό με ορισμένο Υπεύθυνο Ιατρό Ακτινολόγο και Υπεύθυνο Ακτινοπροστασίας Ακτινοφυσικό. Στην παρούσα Κ.Υ.Α., στα πλαίσια του νέου συστήματος αδειοδότησης πρακτικών, δεν αναφέρεται ποιοι είναι οι Υπεύθυνοι για την πρακτική που αδειοδοτείται. Πρόταση της Ελληνικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας-Αγγειοακτινολογίας-Νευροακτινολογίας είναι η αποκατάσταση της σοβαρής αυτής παράλειψης, ορίζοντας ότι η άδεια θα εκδίδεται με υπεύθυνο Ιατρό Ακτινολόγο, Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγο ή Πυρηνικό Ιατρό (ανάλογα με το είδος του μηχανήματος) και Επόπτη Ακτινοπροστασίας (ο οποίος ορίζεται στο Παράρτημα ΙV). 5. Στο παράρτημα IV της Κ.Υ.Α. ορίζεται ως Επόπτης Ακτινοπροστασίας για πρακτικές που περιλαμβάνουν ιατρική έκθεση και οι οποίες απαιτούν έγκριση μέσω καταχώρισης, Ιατρός ή οδοντίατρος εξουσιοδοτημένος να αναλαμβάνει την κλινική ευθύνη των ατομικών ιατρικών εκθέσεων σε ακτινοβολίες. Είναι αδιανόητο να αναλαμβάνει την κλινική ευθύνη χρήσης ιοντίζουσας ακτινοβολίας ιατρός που δεν έχει τίτλο ειδικότητας Ακτινολόγου. Η ακτινοπροστασία δεν αφορά μόνο το τεχνικό σκέλος του μηχανήματος που παράγει ιοντίζουσα ακτινοβολία. Αφορά και όλο το πρωτόκολλο κλινικής και απεικονιστικής προσέγγισης του ασθενούς. Στην ιατρική μόνο η ειδικότητα της ακτινολογίας έχει το πλήρες ανάλογο γνωστικό αντικείμενο. Η απόδοση σε όλες τις ειδικότητες της ευθύνης χρήσης ιοντιζουσών ακτινοβολιών χωρίς την επίβλεψη Ιατρού Ακτινολόγου θα εκθέσει σε κίνδυνο τον πληθυσμό. Πρόταση της Ελληνικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας-Αγγειοακτινολογίας-Νευροακτινολογίας είναι ως Επόπτης Ακτινοπροστασίας για πρακτικές που περιλαμβάνουν ιατρική έκθεση και οι οποίες απαιτούν έγκριση μέσω καταχώρισης, να ορίζεται Ιατρός Ακτινολόγος κάτοχος της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, με προϋπόθεση την επαρκή και τεκμηριωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση του στην Ιατρική Ακτινοπροστασία. Στην περίπτωση ιατρικών ακτινικών γεννητριών ακτινοβολίας για σκοπούς οδοντιατρικών εφαρμογών ως Επόπτης Ακτινοπροστασίας να ορίζεται Οδοντίατρος κάτοχος της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, με προϋπόθεση την επαρκή και τεκμηριωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση του στην Ιατρική Ακτινοπροστασία. Σε περιπτώσεις απουσίας του επόπτη η ευθύνη να μεταβιβάζεται σε άλλο ιατρό με αντίστοιχο τίτλο ειδικότητας (με προϋπόθεση την επαρκή και τεκμηριωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση του στην Ιατρική Ακτινοπροστασία), ως του πλέον κατάλληλου να χειρισθεί το θέμα αυτό. Το επικείμενο νομικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Δημόσια Υγεία και τα Οικονομικά του Κράτους καθώς καθορίζει τα σχετικά με την ιατρική έκθεση και την ακτινοπροστασία από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Εκτιμούμε ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμο, οι όποιες αλλαγές, να υλοποιηθούν σε πνεύμα ομοθυμίας και συνεργασίας με τους ειδικούς. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η προσέγγιση του ευρωπαϊκού κεκτημένου ποιότητας παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας. Παρακαλούμε όπως κατανοήσετε τις ως άνω αναφερόμενες αστοχίες οι οποίες είναι προφανές πως οδηγούν σε υποβάθμιση της Ακτινοπροστασίας και συνεπώς της Δημόσιας Υγείας, σε οικονομική και βιολογική επιβάρυνση με νομικές συνέπειες για ιατρούς και νοσηλευτικά ιδρύματα και να δώσετε οριστική λύση στις παρατηρήσεις τις οποίες με μεγάλη προσοχή και σεβασμό σας καταγράψαμε. Μετά Τιμής Ο Πρόεδρος Δ. Σιαμπλής Ο Αντιπρόεδρος Η. Μπρούντζος Ο Γεν. Γραμματέας Δ.Κ. Φιλιππιάδης