• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' | 20 Νοεμβρίου 2018, 12:26

    Η Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία θεωρεί ότι η ΚΥΑ κινείται στη σωστή κατεύθυνση διότι : 1)Καθορίζει ξεκάθαρα το κανονιστικό πλαίσιο της ακτινοπροστασίας, μακριά από συντεχνιακές αγκυλώσεις 2) το εναρμονίζει με τις Ευρωπαικές οδηγίες και με τη σύγχρονη πρακτική 3) του προσδίδει την απαιτούμενη ευελιξία έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμόζεται και σε επείγουσες καταστάσεις που συχνά προκύπτουν, όπου ο υπεύθυνος για την ιατρική πράξη θα είναι υπεύθυνος και για την ακτινοπροστασία -πάντα με τις προυποθέσεις που έχει θέσει η ΕΕΑΕ. 4) Περισσότεροι ιατροί από διάφορες ειδικότητες, που χρησιμοποιούν ιοντίζουσα ακτινοβολία, θα εκπαιδευθούν στην ακτινοπροστασία , η οποία απο “κλειστό” γνωστικό αντικείμενο θα διευρυνθεί, με πολλαπλά και προφανή οφέλη Είμαστε πεπεισμένοι ότι όχι μόνο δεν θα επιφέρει προβλήματα αλλα θα λύσει και κάποιες απο τις υπάρχουσες δυστοκίες.