• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Παπαδάκος' | 21 Νοεμβρίου 2018, 10:00

    Η υπό διαβούλευση ΚΥΑ είναι ένα κείμενο σύγχρονο το οποίο ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες σε επίπεδο εφαρμογής. Ως Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας Ακτινοπροστασίας έχω δεχτεί τα τελευταία χρόνια πλήθος ερωτημάτων από συναδέλφους μηχανικούς που ασχολούνται κυρίως με τους τομείς της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, της ενδο-επιχειρησιακής εκπαίδευσης και των Συστημάτων Διαχείρισης οι οποίοι αντιμετώπιζαν με αμηχανία το απερχόμενο πλαίσιο. Σημεία ασάφειας που υπήρχαν, κυρίως σε επίπεδο διαδικασιών και ρόλων / αρμοδιοτήτων, ξεκαθαρίζουν στα νέα κείμενα. Νομίζω πως θα αποτελέσουν ένα εργαλείο στα χέρια των συναδέλφων που απασχολούνται στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών και των δομικών υλικών ειδικότερα, της διακίνησης προϊόντων κ.α. Ειδικότερα, όσοι είναι επιφορτισμένοι με ευθύνες σύνταξης τεκμηρίωσης στο πλαίσιο πιστοποιημένων Συστημάτων Διαχείρισης (επισημαίνω την συγκυρία της έναρξης εφαρμογής του νέου Διεθνούς Προτύπου ISO 45001: 2018 για τα Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία) θα έχουν στα χέρια τους ένα σαφές κείμενο αναφοράς. Γιώργος Παπαδάκος, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας Ακτινοπροστασίας, Επιμελητής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Υποδομών Ποιότητας του ΤΕΕ