• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Ε.Φ.Ν.Α.Ι.ΔΗ.Τ.' | 21 Νοεμβρίου 2018, 11:42

    Άρθρο 11-Πρακτικές που περιλαμβάνουν λειτουργία γεννητριών ακτινοβολίας και ραδιενεργών πηγών Δεν αναφέρεται πουθενά η απαίτηση για μελέτη θωρακίσεων, ανάλυση ατυχημάτων και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, ακούσιες ιατρικές εκθέσεις (π.χ. ακτινοβόληση εγκύων) και εκτίμηση των δυνητικών εκθέσεων, πρόγραμμα διασφάλισης της ποιότητας, μέτρα και διοικητικές διαδικασίες αναφορικά με εγκύους, διαδικασίες τήρησης αρχείων.