• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Ε.Φ.Ν.Α.Ι.ΔΗ.Τ.' | 21 Νοεμβρίου 2018, 11:45

    Άρθρο 11-ε) ββ) Δεν θα πρέπει να αποτελεί τμήμα της έκθεσης ακτινοπροστασίας εκπονημένης από τον Ακτινοφυσικό Νοσοκομείου-Ακτινοφυσικό Ιατρικής η σύνταξη του προγράμματος συντήρησης, δοκιμών και τακτικών ελέγχων του εξοπλισμού. Τα προγράμματα συντήρησης καθορίζονται από τον κατασκευαστή του εκάστοτε συστήματος και θα πρέπει να εγκρίνονται από τη Διοίκηση του Οργανισμού, προκειμένου να υπάρχει η δέσμευση για την παροχή ανθρώπινων και υλικών πόρων για την υλοποίησή τους. Επιπρόσθετα το πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας με την συχνότητα και τα σημεία ελέγχου θα πρέπει να καθορίζεται από την ΕΕΑΕ. Επίσης στο άρθρο αυτό δεν αναφέρονται προγράμματα ατομικής δοσιμέτρησης, τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 12 και 13 και μετά στο Άρθρο 19.