• Η Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής (ΕΕΑΧ) είναι πεπεισμένη ότι η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να τονιστεί όμως, ότι ο εφαρμόζων ιατρός την πρακτική της ιοντίζουσας ακτινοβολίας τόσο για διαγνωστικούς όσο και θεραπευτικούς λόγους δεν πρέπει και δεν μπορεί να περιορίζεται σε συγκεκριμένη ειδικότητα, όπως το προτείνουν κάποιοι συνάδελφοι ενάντια στο αρχικό πνεύμα της Ευρατόμ, που διαφοροποιεί τους εφαρμόζοντες σε ιατρούς, οδοντίατρους και κτηνίατρους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι ο περιορισμός θα επιφέρει σοβαρές δυσλειτουργίες στην περίθαλψη των ασθενών τόσο κατά την προγραμματισμένη νοσηλεία όσο, και ακόμα περισσότερο, σε επείγουσες καταστάσεις. Εν κατακλείδι φαίνεται και είναι εντελώς παράλογο και αδιανόητο για την κλινική πράξη Ιατροί, όπως Καρδιολόγοι, Αγγειοχειρουργοί, Ορθοπεδικοί, Ουρολόγοι, Νευροχειρουργοί κ.λ.π., να μην θεωρούνται ικανοί να αναλάβουν την υπευθυνότητα της ακτινοπροστασίας μετά από την προβλεπόμενη πιστοποίηση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Η Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής (ΕΕΑΧ) έχει εφοδιάσει τα μέλη της με ανάλογες γνώσεις. Τα μέλη της εταιρείας μας, στην συντριπτική πλειοψηφία, κατέχουν την πιστοποίηση επάρκειας ακτινοπροστασίας μετά από την παρακoλούθηση εκτενών μαθημάτων και γραπτών εξετάσεων που διενήργησε h Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).