• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Ε.Φ.Ν.Α.Ι.ΔΗ.Τ.' | 21 Νοεμβρίου 2018, 11:56

    Άρθρο 19-Αδειοδότηση πρακτικών παρ. 1 ια)ια) Το πρόγραμμα διασφάλισης της ποιότητας δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο της έκθεσης ακτινοπροστασίας, δεδομένου πως για τη σύνταξη και την τήρησή του απαιτείται α) η παροχή ανθρώπινων και υλικών πόρων από τη Διοίκηση του Οργανισμού και β) η συμμετοχή για την υλοποίησή του όλων των εμπλεκομένων εργαζομένων (π.χ. ιατρούς, τεχνολόγους, γραμματείς, καθαρίστριες). Συνεπώς θα πρέπει να μείνει έξω από την Έκθεση Ακτινοπροστασίας, ή τουλάχιστον να καθορίζει η Έκθεση Ακτινοπροστασίας τα ελάχιστα απαιτητά που πρέπει να μπουν στο πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας από πλευράς Ακτινοπροστασίας και μόνο. Αυτό διότι ένα πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας δεν αναφέρεται μόνο στην Ακτινοπροστασία.