• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Ε.Φ.Ν.Α.Ι.ΔΗ.Τ.' | 21 Νοεμβρίου 2018, 11:56

    Άρθρο 27 – Ειδικές απαιτήσεις προσωπικού «Παρ 4. Για τη διενέργεια πρακτικών βιομηχανικών ραδιογραφήσεων απαιτείται συμμετοχή ραδιογράφου.» Δεν ορίζονται τα προσόντα του ραδιογράφου.