• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Ε.Φ.Ν.Α.Ι.ΔΗ.Τ.' | 21 Νοεμβρίου 2018, 11:57

    Άρθρο 28 – Εμπειρογνώμονες ακτινοπροστασίας παρ.2 Απαιτείται πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς να διευκρινίζεται το αντικείμενο σπουδών. Κάτοχος πτυχίου μη θετικών επιστημών με ιδιαίτερες γνώσεις στη φυσική των ακτινοβολιών, δεν είναι δυνατό να ανταπεξέλθει στις επαγγελματικές απαιτήσεις του εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας, του οποίου το επάγγελμα κυρίως διασφαλίζει τη Δημόσια Υγεία από τη χρήση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Στο σημείο γ) αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή συμβουλών ακτινοπροστασίας στο πεδίο αναγνώρισης. Δεν αναφέρεται η διάρκεια, ενώ αντίστοιχα στο Άρθρο 29 αναφέρεται :"γ) αποδεδειγμένη τριετή εργασιακή εμπειρία Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής"