• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ' | 21 Νοεμβρίου 2018, 13:42

    Αθήνα 21/11/2018 Προς: 1) Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό 2) Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη 3) Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου 4) Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Φωτάκη 5) Πρόεδρο ΕΕΑΕ, κ. Χρήστο Χουσιάδα 6) Πρόεδρο ΚεΣΥ, κ. Κωνσταντίνο Μάρκου Αξιότιμοι κύριοι, Με αφορμή την δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για την κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών-αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων» το Ελληνικό Κολλέγιο Ακτινολογίας εκφράζοντας τα μέλη Δ.Ε.Π. οφείλει να εκφράσει ιδιαίτερα μεγάλη ανησυχία εστιάζοντας στα ακόλουθα σημεία: 1. Παρατηρείται ελλιπής αναφορά και ασάφεια στην Κ.Υ.Α. όσον αφορά στον ρόλο του Ιατρού Ακτινολόγου ο οποίος κατά την ειδικότητα του εκπαιδεύεται και εξειδικεύεται στο πρωτόκολλο κλινικής και απεικονιστικής προσέγγισης του ασθενούς με ιδιαίτερη έμφαση στην ακτινοπροστασία και τις αρχές αιτιολόγησης-βελτιστοποίησης. Είναι απαραίτητη η διευκρίνηση του όρου ιατρός και η αποσαφήνιση του ρόλου του Ιατρού Ακτινολόγου. Στο Π.Δ. και στην Κ.Υ.Α. πρέπει να αναφέρεται σαφώς και ρητά η αναγκαιότητα ο εφαρμόζων την πρακτική ιατρός να είναι Ιατρός Ακτινολόγος, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος ή Πυρηνικός Ιατρός κάτοχος της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος, η δε αδειοδότηση των μηχανημάτων σύμφωνα με τη νομοθεσία να απαιτεί και υπεύθυνο ιατρό Ακτινολόγο, Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγο ή Πυρηνικό Ιατρό κάτοχο της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος. 2. Πουθενά στην Κ.Υ.Α. δεν αναφέρεται ποιοι επιστήμονες και ποια φυσικά πρόσωπα θα είναι υπεύθυνα στην Αδειοδότηση (ή την καταχώρηση ή τη γνωστοποίηση). Έως τώρα με το πρότερο σύστημα αδειοδότησης αναφερόταν ότι η άδεια εκδίδεται στον Οργανισμό με ορισμένο Υπεύθυνο Ιατρό Ακτινολόγο και Υπεύθυνο Ακτινοπροστασίας Ακτινοφυσικό. Συνιστάται αποκατάσταση της σοβαρής αυτής παράλειψης, ορίζοντας ότι η άδεια θα εκδίδεται με υπεύθυνο Ιατρό Ακτινολόγο, Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγο ή Πυρηνικό Ιατρό (ανάλογα με το είδος του μηχανήματος) και Επόπτη Ακτινοπροστασίας (ο οποίος ορίζεται στο Παράρτημα ΙV). 3. Στο παράρτημα IV της Κ.Υ.Α. ορίζεται ως Επόπτης Ακτινοπροστασίας για πρακτικές που περιλαμβάνουν ιατρική έκθεση και οι οποίες απαιτούν έγκριση μέσω καταχώρισης, Ιατρός ή οδοντίατρος εξουσιοδοτημένος να αναλαμβάνει την κλινική ευθύνη των ατομικών ιατρικών εκθέσεων σε ακτινοβολίες. Είναι αδιανόητο να αναλαμβάνει την κλινική ευθύνη χρήσης ιοντίζουσας ακτινοβολίας ιατρός που δεν έχει τίτλο ειδικότητας Ακτινολόγου. Η ακτινοπροστασία δεν αφορά μόνο το τεχνικό σκέλος του μηχανήματος που παράγει ιοντίζουσα ακτινοβολία. Αφορά και όλο το πρωτόκολλο κλινικής και απεικονιστικής προσέγγισης του ασθενούς. Στην ιατρική μόνο η ειδικότητα της ακτινολογίας έχει το πλήρες ανάλογο γνωστικό αντικείμενο. Προτείνεται ως Επόπτης Ακτινοπροστασίας για πρακτικές που περιλαμβάνουν ιατρική έκθεση και οι οποίες απαιτούν έγκριση μέσω καταχώρισης, να ορίζεται Ιατρός Ακτινολόγος κάτοχος της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, με προϋπόθεση την επαρκή και τεκμηριωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση του στην Ιατρική Ακτινοπροστασία. Στην περίπτωση ιατρικών ακτινικών γεννητριών ακτινοβολίας για σκοπούς οδοντιατρικών εφαρμογών ως Επόπτης Ακτινοπροστασίας να ορίζεται Οδοντίατρος κάτοχος της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, με προϋπόθεση την επαρκή και τεκμηριωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση του στην Ιατρική Ακτινοπροστασία. Σε περιπτώσεις απουσίας του επόπτη η ευθύνη να μεταβιβάζεται σε άλλο ιατρό με αντίστοιχο τίτλο ειδικότητας (με προϋπόθεση την επαρκή και τεκμηριωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση του στην Ιατρική Ακτινοπροστασία), ως του πλέον κατάλληλου να χειρισθεί το θέμα αυτό. Παρακαλούμε όπως κατανοήσετε την αναγκαιότητα επίλυσης-διόρθωσης των ως άνω αναφερομένων αστοχιών προκειμένου να αποφευχθεί η υποβάθμιση της Ακτινοπροστασίας και της Δημόσιας Υγείας καθώς επίσης και η οικονομική και ακτινοβιολογική επιβάρυνση με δυνητικές νομικές συνέπειες για ιατρούς και νοσηλευτικά ιδρύματα. Μετά Τιμής, Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κολλεγίου Ακτινολογίας Η Πρόεδρος Λία Ευαγγελία Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας, Διευθύντρια, 1ο Εργαστήριο Ακτινολογίας, Τμήμα Ιατρικής Απεικόνισης Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ