• Σχόλιο του χρήστη 'Πολυτίμη Λεονάρδου' | 21 Νοεμβρίου 2018, 13:43

    Το επικείμενο νομικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη Δημόσια Υγεία και τον πληθυσμό, τόσο τους εμπλεκόμενους σε ιατρικές πράξεις έκθεσης σε ιοντίζουσα ακτινοβολία όσο και τους ασθενείς που υπόκεινται σε αυτές, αφού επιχειρεί να βάλει τα πλαίσια σχετικά με την ακτινοπροστασία και την ελαχιστοποίηση της δόσης ακτινοβολίας. Το κυρίαρχο ζήτημα σε αυτή τη διαδικασία είναι η τελική πρόταση που θα προκύψει να είναι αποτέλεσμα συναίνεσης και συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Με αυτές τις σκέεις, ως ιατρός ακτινολόγος αλλά και εκ των θέσεων μου σαν μέλος του ΔΣ του ΙΣΑ και Προέδρου της Ένωσης Επαγγελματιών Ακτινολόγων-Απεικονιστών Ελλάδος, θέλω  να τονίσω ότι η ειδικότητα της Ακτινολογίας είναι η μόνη που στην 5ετή διάρκεια εξειδίκευσης περιλαμβάνει εκπαίδευση και πιστοποίηση στους κανόνες της ακτινοπροστασίας. Όμως στην παρούσα διαβούλευση συζητείται μια ΚΥΑ, η οποία παραπέμπει σε ένα ΠΔ που δεν υφίσταται, γεγονός που θα πρέπει να μας προβληματίσει και να μας οδηγήσει πρωτίστως στο αίτημα της απόσυρσής της μέχρι τη δημοσίευση του εν λόγω ΠΔ. Σε κάθε περίπτωση, στη συγκεκριμένη ΚΥΑ δεν αναφέρεται πουθενά ποιοι είναι οι Υπεύθυνοι Επιστήμονες για την Αδειοδότηση. Κατά τη χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας, την κλινική ευθύνη για τον έλεγχο και την εφαρμογή των κανόνων ακτινοπροστασίας θα πρέπει να αναλαμβάνει ιατρός που κατέχει τον τίτλο ειδικότητας της Ακτινολογίας, ως μόνης ιατρικής ειδικότητας που έχει το πλήρες ανάλογο γνωστικό αντικείμενο αλλά και ως υπεύθυνου ιατρού για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πρωτοκόλλων εξέτασης του ασθενούς. Αυτό που θα πρέπει να ισχύσει είναι ο διαχωρισμός των Εργαστηρίων: στα Χ1 Επόπτης Ακτινοπροστασίας να ορίζεται ο Ακτινολόγος Ιατρός, στα Χ2 και στα Χ3 Επόπτης Ακτινοπροστασίας να ορίζεται ο Υπεύθυνος Ακτινοφυσικός. Ειδικά στα ΚΥ που δεν υπάρχει Ιατρός Ακτινολόγος ή Ακτινοφυσικός και το Χ1 εργαστήριο λειτουργεί μόνο με Τεχνολόγο – Ακτινολόγο ΤΕ και προκειμένου να καλυφθούν και να λειτουργήσουν σύννομα, η ευθύνη του Επόπτη Ακτινοπροστασίας να μεταβιβάζεται σε Τεχνολόγο Ακτινολόγο ΤΕ μέχρι το διορισμό ιατρού Ακτινολόγου, εάν σε αυτό προβλέπεται οργανική θέση. Τέλος, σε άλλες ειδικότητες που κάνουν χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας (Αγγειοχειρουργική, Επεμβατική Καρδιολογία, Γαστρεντερολογία) θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά πιστοποίηση εκπαίδευσης στους κανόνες ακτινοπροστασίας για να μπορούν να λειτουργούν σύννομα τις πηγές ιοντιζουσών ακτινοβολιών που σχετίζονται με την ειδικότητά τους, ενώ εντός του ακτινολογικού εργαστηρίου και σε όλες τις ιοντίζουσες πηγές ακτινοβολίας του Νοσοκομείου την εποπτεία της ακτινοπροστασίας θα πρέπει να έχει μόνο ο ιατρός Ακτινολόγος εάν δεν υπάρχει ειδικός Ακτινοφυσικός. Πολυτίμη Λεονάρδου, Ιατρός Ακτινολόγος, Δρ. Παν/μίου Αθηνών, Μέλος ΔΣ του ΙΣΑ, Πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Ακτινολόγων-Απεικονιστών Ελλάδος, Μέλος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας.