• Σχόλιο του χρήστη 'A.B.' | 28 Φεβρουαρίου 2019, 15:57

    H τοποθέτηση των καθηγητών του ΤΕΙ με fast track διαδικασίες σε πανεπιστημιακά τμήματα είναι αντιακαδημαϊκή, σχεδόν χαριστική και υποτιμητική για τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου. Σε καμία προηγούμενη συγχώνευση δεν τοποθετήθηκαν σχεδόν απευθείας καθηγητές του ΤΕΙ σε πολυτεχνικά τμήματα, όπως προτείνεται τώρα. Δεν πρέπει να παρακάμπτονται οι υπάρχουσες διατάξεις που περιγράφουν τον τρόπο μετακίνησης των καθηγητών μεταξύ διαφορετικών τμημάτων (συγκρότηση εκλεκτορικού κλπ), ούτε βέβαια να αγνοείται η τεκμηριωμένη απόψη των ίδιων των τμημάτων σε αυτό το ζήτημα. Ένα ολιγομελές συμβούλιο ένταξης με τυπικό και μόνο ρόλο δε μπορεί να εγγυηθεί τη διενέργεια μιας ακαδημαϊκά αποδεκτής διαδικασίας.