• Σχόλιο του χρήστη 'Παρασκευή Μητλιάγκα' | 1 Μαρτίου 2019, 16:38

    Να προστεθεί: Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Γεωπονίας ή στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Να προβλεφθεί ένταξη μελών ΕΤΕΠ-ΕΔΙΠ της ΣΤΕΦ σε συγκεκριμένα Τμήματα, σύμφωνα και με τα Τμήματα του ΤΕΙ στα οποία υπηρετούν σήμερα.