• Σχόλιο του χρήστη 'Παρασκευή Μητλιάγκα' | 1 Μαρτίου 2019, 16:48

    Ο προσωρινός Κοσμήτορας θα πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ της αντίστοιχης Σχολής και αντίστοιχα ο προσωρινός Πρόεδρος του Τμήματος, θα πρέπει να είναι κατά προτεραιότητα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος