• Σχόλιο του χρήστη 'Παρασκευή Μητλιάγκα' | 1 Μαρτίου 2019, 17:07

    Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πάνω στο οποίο συμφωνήθηκε να στηριχθεί το σχέδιο νόμου για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 1. Ο Πρύτανης του ΤΕΙ θα πρέπει να συμμετέχει στο Πρυτανικό Συμβούλιο και στη Σύγκλητο. 2. Πρέπει να υπάρξει Συμβούλιο που θα έχει αρμοδιότητα την ολοκλήρωση των προγραμματων σπουδών των Τμημάτων του ΤΕΙ