• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Τσακίρης' | 2 Μαρτίου 2019, 17:14

    Προκειμένου να υπάρξει τόσο ορθή αντιστοίχηση όσο και εύκολη κατανόηση- αναγνώριση απο τους υποψηφίους φοιτητές το νέο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων που θα συσταθεί θα πρέπει να ονομαστεί Επίστημης Τροφίμων και Διατροφής. Σε διαφορέτικη περίπτωση θα πλέον των προαναφερόμενων θα φαίνεται και ως υποδεεστέρο.