• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Τσακίρης' | 2 Μαρτίου 2019, 17:24

    Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (όπως προτείνω σε αλλο σχόλιο) θα πρέπει να λειτουργήσει άμεσα και όχι το 2020-2021 καθώς υφίστανται όλες οι απαραίτητες υποδομές για την ορθή λειτουργία του. Αντιστοίχα το Πρόγραμμα Σπουδών θα πρέπει να είναι 5 ετές όπως αυτό το ΓΠΑ, για να υπάρχει ισοτιμία. Ταυτόχρονα οι θέσεις μελών ΔΕΠ για την ορθή λειτουργία του Τμήματος θα πρέπει να είναι 10 και όχι 8 καθώς το αντικείμενο είναι ευρύτατο. Οι υφιστάμενοι φοιτητές της κατεύθυνσης ΠΕ του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων θα πρέπει να μπορούν να ενταχθούν στο νεο Τμήμα που θα συσταθεί.