• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξανδρος Κ.' | 3 Μαρτίου 2019, 14:39

    Όταν τα τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής των Πολυτεχνικών σχολών των Χανίων και του Βόλου μετονομάστηκαν σε Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, δόθηκε η δυνατότητα στους εν ενεργεία φοιτητές -με την προσθήκη κάποιων μαθημάτων- να πάρουν το πτυχίο τους με τον νέο τίτλο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στο παρόν νομοσχέδιο δηλαδή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως αντιμετωπίσθηκε προϋπάρχουσα παρόμοια κατάσταση. <>