• Σχόλιο του χρήστη 'ch' | 3 Μαρτίου 2019, 18:24

    To νεοσύστατο τμήμα Επιστήμης Τροφίμων πρέπει να ονομαστεί Επιστήμης τροφίμων και Διατροφής και να είναι πενταετούς και όχι τετραετούς φοίτησης ώστε να είναι ισότιμο με όλα τα υπόλοιπα τμήματα που έχουν ανάλογο αντικείμενο. Το τμήμα πρέπει να λειτουργήσει το ακαδημαϊκό έτος 2019 -2020 ώστε οι φοιτητές της τμήματος τεχνολόγων γεωπόνων να έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν την ένταξή τους και σε αυτό και όχι μόνο στο τμήμα Γεωπονίας.