• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Π.' | 3 Μαρτίου 2019, 20:24

    H ένταξη καθηγητών ΤΕΙ στο Πανεπιστήμιο χωρίς καμία απολύτως αξιολόγηση δεν μπορεί να αποτελεί δίκαιη πρακτική. Κανένα συμβούλιο ένταξης δεν μπορεί να υποκαταστήσει εκλεκτορικά, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για όλους καθηγητές πανεπιστημίου. Στη χειρότερη, η ένταξη ή μη καθηγητών ΤΕΙ θα μπορούσε να αποτελεί αρμοδιότητα των συνελεύσεων των τμημάτων, και όχι ενός ολιγομελούς συμβουλίου με διορισμένα μέλη.