• Σχόλιο του χρήστη 'Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας' | 3 Μαρτίου 2019, 21:49

    Άρθρο 2, Ίδρυση Τμημάτων, Παράγραφος κ) Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα την Καστοριά, Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (σελ. 2). Θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε το παραπάνω Τμήμα να λειτουργήσει συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά με το Τμήμα Νηπιαγωγών της ιδίας Σχολής. Συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνει σαφής αναφορά στις ηλικίες στις οποίες απευθύνεται (ενδεικτικά προτείνουμε από 0-4), καθώς και στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του (βλ. βρεφονηπιοκόμος Β΄, Π.Δ. 523, ΦΕΚ 203 τ.Α΄/24.12.1991). Σχολή Καλών Τεχνών Οφείλουμε να εκφράσουμε τον προβληματισμό που μας δημιουργεί το γεγονός πως στο κυοφορούμενο σχέδιο για την αυριανή μέρα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η Σχολή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Φλώρινας φαίνεται να παραμένει με ένα και μοναδικό Τμήμα, κάτι που θεωρούμε ότι δεν συμβάλει στην ανάπτυξη της εν λόγω Σχολής και κατ’ επέκταση των Ακαδημαϊκών μονάδων όλου του Πανεπιστημίου. Ειδικά για τη Σχολή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, θεωρούμε ότι η ίδρυση ενός νέου Τμήματος είναι κάτι που έχει κερδηθεί με σκληρή δουλειά σε ακαδημαϊκό επίπεδο, υποστηρίζεται από τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου και σε επίπεδο υποδομών, και θα έπρεπε να δρομολογηθεί ακόμα και ανεξάρτητα από τη συγχώνευση. Γι’ αυτό προτείνουμε να ιδρυθεί το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών το οποίο συμπεριλαμβανόταν στην αρχική πρόταση της επιτροπής.