• Σχόλιο του χρήστη 'Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας' | 3 Μαρτίου 2019, 21:53

    Θεωρούμε ότι η διασφάλιση της βιωσιμότητας προϋποθέτει την επαρκή στελέχωση όχι μόνο των ήδη υπαρχόντων Τμημάτων, αλλά κυρίως των νέων που θα ιδρυθούν. Βασική προϋπόθεση για την έναρξη της λειτουργίας των νέων τμημάτων θεωρούμε ότι αποτελεί η διάθεση τουλάχιστον 8 νέων μελών ΔΕΠ σε κάθε νέο Τμήμα. Έτσι, ζητούμε στο νομοσχέδιο να υπάρξει ρητή αναφορά στον αριθμό θέσεων των νέων μελών ΔΕΠ που θα στελεχώσουν κατά την έναρξή τους τα νέα τμήματα του Πανεπιστημίου.