• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης' | 4 Μαρτίου 2019, 08:34

    Στην παράγραφο δ) ββ) μετά το " σε οργανική θέση επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέση λέκτορα.", να γίνει προσθήκη του παρακάτω, το οποίο υπήρξε σε Συνέργειες άλλων Πανεπιστημίων με ΤΕΙ: "διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα μονιμοποίησης και εξέλιξης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4009/2011."