• Σχόλιο του χρήστη 'Φωκίων Παπαθανασίου' | 4 Μαρτίου 2019, 09:52

    Τα θεσμοθετημένα εργαστήρια του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας θα πρέπει να ενταχθούν στα αντίστοιχα νέα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με απλή απόφαση των Τμημάτων