• Σχόλιο του χρήστη 'Φωκίων Παπαθανασίου' | 4 Μαρτίου 2019, 09:55

    Θα πρέπει να υπάρξει αναφορά για την άμεση στελέχωση με νέες θέσεις αλλά και συμπλήρωση κενών θέσεων μελών ΔΕΠ αλλά και βοηθητικού προσωπικού ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ σε όλα τα νέα Τμήματα και ιδιαίτερα στο νέο πενταετές Τμήμα Γεωπονίας