• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ' | 4 Μαρτίου 2019, 09:59

    Στην παράγραφο 11 του άρθρου 10 – "Τελικές και μεταβατικές διατάξεις", θα ήταν σκόπιμο να γίνεται ρητή αναφορά στις νέες διαδικασίες του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του Ν.4440/2016. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ 11. Εκκρεμείς διαδικασίες υπηρεσιακών μεταβολών, συμπεριλαμβανομένων των μετατάξεων και αποσπάσεων, που διενεργούνται μέσω του Ενιαίου Σύστηματος Κινητικότητας του N. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α/2-12-2016) όπως ισχύει, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα του οικείου πανεπιστημίου.