• Σχόλιο του χρήστη 'Α.Χ.' | 4 Μαρτίου 2019, 10:11

    Από την στιγμή που το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών μετονομάζεται σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, πρέπει και ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, να φέρει τον μετονομαζόμενο τίτλο και τύπο, ειδικά των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το Νέο Πρόγραμμα σπουδων των ΗΜ&ΜΥ στη μεγαλύτερη διάρκεια των σπουδών τους. Δηλαδή οι φοιτητές που εισήχθησαν το 2018-2019 και θα παρακολουθήσουν το νέο πρόγραμμα σπουδών του Νέου Τμήματος κατά τα 8/10 της διάρκειάς του, θα έχουν πτυχίο του "παλιού" Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών;