• Σχόλιο του χρήστη 'Ελισάβετ' | 4 Μαρτίου 2019, 10:13

    Θεωρώ ότι το τμήμα Επιστήμης Τροφίμων θα πρέπει να μετονομαστεί σε Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής (σε αντιστοιχία με τα τμήματα ΓΠΑ και Πανεπιστημίου Αιγαίου), να είναι πενταετούς φοίτησης όπως όλα τα γεωπονικά τμήματα και να λειτουργήσει από την περίοδο 2019-20, διότι υπάρχουν διαθέσιμες εργαστηριακές υποδομές.