• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΑΒΑΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ' | 6 Μαρτίου 2019, 10:16
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Άρθρο 3 § 2 Προτείνουμε να ορίζονται οι διαδικασίες, οι οποίες θα οδηγήσουν στην κατάσχεση. Το όλο σύστημα πρέπει να ευέλικτο και να μην χρειάζεται νομική διαδικασία (αγωγή, μήνυση) εκ μέρους της αρχειακής υπηρεσίας, διότι αφενός θα απαιτείται νομική υποστήριξη (ύπαρξη δικηγόρου), αφετέρου θα είναι χρονοβόρο. Η όποια καθυστέρηση θα αποβαίνει εις βάρος του αρχειακού υλικού, το οποίο δεν γνωρίζουμε σε τι συνθήκες θα φυλάσσεται από τον κάτοχο. Υπάρχει το παράδειγμα των αρχείων του Δήμου Άργους-Μυκηνών. Πρόκειται για την κλοπή 5 τόμων με τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου (1856-1895). Η υπόθεση ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2014 και ακόμη το αρχειακό υλικό δεν έχει περιέλθει στην κατοχή του Δήμου Άργους-Μυκηνών. (Τα όσα προτείνουμε είναι προϊόν της 30χρονης εργασίας μας σε Περιφερειακές Υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους) Άρθρο 3 § 4 Προτείνουμε να θεωρούνται τα δημόσια αρχεία δημόσια περιουσία και η καταστροφή τους να θεωρείται αδίκημα με ποινικές, πειθαρχικές και οικονομικές κυρώσεις. Ακόμη περισσότερο να ορίζεται στο νόμο το εύρος των ποινών (π.χ. φυλάκιση 3-6 μήνες κ.λπ.)