• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΑΒΑΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ' | 6 Μαρτίου 2019, 10:31

    Άρθρο 20 Ο νόμος 1946/1991, ο οποίος προέβλεπε 22 αρχειακές υπηρεσίες νομών και 15 τοπικά αχρεία, προέβλεπε τους εξής εργαζόμενους: ΠΕ 224, ΤΕ 198, ΔΕ 200, ΥΕ 11. ΣΥΝΟΛΟ 633. Ο παρών νόμος με ποια λογική, όταν υπάρχουν 54 αρχειακές υπηρεσίες, όταν οι ανάγκες αυξάνουν, προβλέπει: ΠΕ 243, ΤΕ 249, ΔΕ 56, ΥΕ 4. ΣΥΝΟΛΟ 552; Υπάρχουν σημαντικά αρχεία που έχουμε παραλάβει προ 30 ετών και μένουν αταξινόμητα. Επίσης, τα Αρχειοφυλακεία που θα διατηρηθούν θα απασχολούν μόνιμο προσωπικό; Επιπλέον, αποκλείονται οι απόφοιτοι των τμημάτων Ιστορίας-Αρχαιολογίας. Είναι απαραίτητο να προβλέπεται η πρόσληψη περισσότερων Ιστορικών. Προτείνουμε σε καθεμιά Π.Υ. να υπάρχουν τουλάχιστον ένας Αρχειονόμος και ένας Ιστορικός. Θα αποτελούσε τον καλύτερο συνδυασμό για την καλύτερη λειτουργία της αρχειακής υπηρεσίας. Οι υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους «πάσχουν» από υπαλλήλους που θα βοηθούν στην πρακτική αντιμετώπιση του αρχειακού υλικού: μεταφορές αλλεπάλληλες, συγκρότηση αρχειοστασίων, ακόμη και καθαριότητα. Δυστυχώς, όμως, καμία πρόβλεψη δεν έγινε σε αυτό το θέμα.