• Σχόλιο του χρήστη 'Σωματείο Εργαζομένων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους' | 7 Μαρτίου 2019, 08:23

    Άρθρο 2, παρ.3 : να αναδιατυπωθεί αναφορικά με τον χρόνο διατήρησης του πρωτότυπου αρχειακού υλικού σε περιπτώσεις ψηφιοποίησης υλικού, καθώς θα πρέπει να διασφαλίζεται η διατήρηση του πρωτότυπου στο διηνεκές. Η ψηφιοποίηση δεν εξασφαλίζει τη διατήρηση της πληροφορίας στο διηνεκές.