• Σχόλιο του χρήστη 'Σωματείο Εργαζομένων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους' | 7 Μαρτίου 2019, 08:28

    Στην παράγραφο 7 να προστεθεί το εξής: Σε περίπτωση πώλησης αρχειακού υλικού δημόσιου χαρακτήρα με δημοπρασία προτιμώνται, στην ίδια τιμή, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους", κατά αντιστοιχία του Ν.3028/2002 για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.