• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΕΣΤΩΡ ΜΠΑΜΙΔΗΣ' | 7 Μαρτίου 2019, 20:56
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στην § 2 εδάφιο ιδ, να προστεθεί "καθώς και των Ειδικών Αρχείων του άρθρου 8 του παρόντος νόμου".