• Υποστηρίζουμε την πρόταση δημιουργίας Διεύθυνσης Συντήρησης και Διατήρησης αρχειακού υλικού καθώς θα συμβάλει στη διάσωση και διατήρηση του εθνικού αρχειακού πλούτου.Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αναγνωρίζεται και να ενισχύεται ο ρόλος του κλάδου συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης στις αρχειακές υπηρεσίες, καθώς η συμβολή τους στη διατήρηση του υλικού στο διηνεκές και τη διάθεση του στους ερευνητές είναι αναμφισβήτητη.