• Σχόλιο του χρήστη 'Κλειώ Αναγνώστου' | 8 Μαρτίου 2019, 08:53
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Αποτελεί κρίσιμο ζήτημα η διασφάλιση των δημόσιων αρχείων στους φορείς του ευρύτερου δημοσίου οι οποίοι με διάφορες συμβάσεις παραχωρούνται σε ιδιώτες και δεν προβλέπεται με κάποιο τρόπο η προστασία τους. Καλό θα ήταν να δημιουργηθεί ειδική υπηρεσία των ΓΑΚ με υπαλλήλους νομικούς η οποία να αναλάβει αυτές τις υποθέσεις καθώς έχουν πολλές ιδιαιτερότητες τις οποίες δυσκολεύονται τα τοπικά ΓΑΚ να διεκπεραιώσουν με επάρκεια. Σε κάθε περίπτωση, στο σημείο αυτό προτείνεται να προστεθεί μία παράγραφος η οποία να διασαφηνίζει το πλαίσιο και να μην επιτρέπει καμία παρανόηση: 9. Τα αρχεία των ιδιωτικοποιημένων φορέων, εταιρειών ή οργανισμών του δημοσίου παραμένουν χαρακτηρισμένα ως δημόσια μέχρι την ημερομηνία αλλαγής διοίκησης. 10. Η νέα διοίκηση οφείλει είτε να παραχωρήσει τα ανενεργά δημόσια αρχεία στα Γ.Α.Κ. είτε να συνεργαστεί με τα Γ.Α.Κ. ώστε να διατηρεί με ιδίους πόρους τα ανενεργά δημόσια αρχεία σε ασφαλές σύγχρονο αρχειοστάσιο με τη μορφή του Ειδικού Αρχείου. 11. Η νέα διοίκηση οφείλει με την συνεργασία των Γ.Α.Κ. να διατηρήσει τα ενεργά ή ημιενεργά δημόσια αρχεία σε ασφαλές σύγχρονο και προστατευμένο αρχειοστάσιο μέχρι να χαρακτηριστούν ανενεργά οπότε να ισχύει η παράγραφος 10.