• Σχόλιο του χρήστη 'Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αρχείων Τάξις»' | 8 Μαρτίου 2019, 09:59

    Άρθρο 03 – Προστασία δημοσίων αρχείων Το κράτος είναι αναγκαίο να μεριμνά όχι μόνο για την προστασία των δημοσίων αρχείων, αλλά και για το ιδιωτικό αρχειακό υλικό, το οποίο αποτελεί εθνικό πλούτο για επιστημονικούς και πολιτιστικούς λόγους. Είναι αναγκαίο η νομοθεσία να ενθαρρύνει την προστασία, τη διάσωση, την επικοινωνία και τη συνεργασία για τη διαφύλαξη ιδιωτικών αρχείων εθνικής, περιφερειακής και τοπικής σημασίας ιδιωτικών φορέων με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.). Πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα σε υπαλλήλους των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) να μπορούν χωρίς αντίρρηση να προβούν σε ελέγχους αρχείων ιδιωτικών φορέων που είναι σημαντικά για το δημόσιο συμφέρον και την έρευνα ειδικά σε περιπτώσεις ανακοινώσεων πτώχευσης, συγχώνευσης ή κατάργησης. Επίσης, σε περιπτώσεις πώλησης ιδιωτικών αρχείων δημοσίου συμφέροντος ή εθνικής πολιτιστικής σημασίας να μπορούν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) να προμηθευτούν αντίγραφα του υλικού χωρίς κόστος και τα ίδια τα υλικά, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, κατά προτεραιότητα και σε ειδική τιμή. Προτείνεται η προσθήκη σχετικών άρθρων και η τροποποίηση του τίτλου σε: «Προστασία δημοσίων και ιδιωτικών αρχείων». Επιπλέον, είναι αναγκαίο να προβλέπεται συγκεκριμένη ποινή για τη μη τήρηση του άρθρου.