• Σχόλιο του χρήστη 'Παρασκευή Γιαννίκου' | 6 Δεκεμβρίου 2019, 16:51

    Στην παρ. 11 του άρθρου 18 αναφέρεται ότι οι αποδοχές καθορίζονται από τις διατάξεις του ν.4024/2011. Οι αποδοχές μάλλον θα έπρεπε να καθορίζονται από τον ν.4354/2015, όπως όλων των δημοσίων υπαλλήλων. Όσον αφορά στις μετατάξεις και αποσπάσεις δεν έχει αναφερθεί καθόλου ο ν.4440/2016 (ΕΣΚ). Επειδή οι μετατάξεις και οι αποσπάσεις όπως αναφέρονται στο νόμο είναι κατά παρέκκλιση του ν.4440/2016, μάλλον θα πρέπει να αναφερθεί προσθήκη της ΕΘ.Α.Α.Ε. στις εξαιρέσεις του 4440/2016 (άρθρο 19). Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί αν η πληρωμή των αποσπασμένων γίνεται από τις υπηρεσίες προέλευσης ή από την υπηρεσία υποδοχής (ΕΘ.Α.Α.Ε.)