• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας' | 6 Δεκεμβρίου 2019, 21:08

    α. Πρωτογενές αίτημα συνιστά το αίτημα αποδοχής διαχείρισης προγράμματος/έργου συνοδευόμενο από τον ετήσιο αναλυτικό προϋπολογισμό ανά κατηγορία δαπάνης. β. Εγκεκριμένο αίτημα εκτέλεσης δαπάνης συνιστά η απόφασης έγκρισης ή αναμόρφωσης του ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισμού του έργου. να αντικατασταθεί όπως παρακάτω α. Πρωτογενές αίτημα συνιστά το αίτημα αποδοχής διαχείρισης προγράμματος/έργου συνοδευόμενο από τον συνοπτικό προϋπολογισμό του έργου β.Εγκεκριμένο αίτημα εκτέλεσης δαπάνης συνιστά η απόφασης έγκρισης ή αναμόρφωσης του συνοπτικού προϋπολογισμού του έργου.