• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΑΧ' | 9 Δεκεμβρίου 2019, 11:13

    Για να είναι σε θέση το Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. να εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση, θα πρέπει Α) η ΕΘ.Α.Α.Ε. να είναι ανεξάρτητη, και Β) να υπάρχει άμεση συμμετοχή των ΑΕΙ της χώρας μέσω Πρυτανικών Συμβουλίων ή Συγκλήτων. Αυτό είναι απαραίτητο, καθώς όπως αναφέρεται: "Το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση υλοποιείται μέσω των Α.Ε.Ι., τα οποία συντάσσουν τετραετές αναπτυξιακό πρόγραμμα και εφαρμόζουν τις σχετικές δράσεις...."