• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΕΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' | 12 Δεκεμβρίου 2019, 14:28

    Να περιληφθούν στις θεματικές που θα ενταχθούν στην ανώτατη εκπαίδευση και η σεξουαλική αγωγή για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Επίσης μαθήματα διδακτικής επικοινωνίας και επαγγελματικής ηθικής στις σχολές παιδαγωγικής καταρτισης της χώρας. Για την δημιουργία ωριμων ανθρώπων προυπόθεση αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση των ζητημάτων που τον αφορούν από την πρώιμη ηλικία έως την ενηλικίωσή του. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση θα μπορούσε να λειτουργήσει τόσο προληπτικά απέναντι στην κακοποίηση των παιδιών όσο και ουσιαστικά για την ομαλή ανάπτυξη του σώματος και του πνεύματος του ανθρώπου. Σε ότι αφορά την επικοινωνία θα έπρεπε να υπάρξει μια εξειδίκευση στο χώρο των παιδαγωγικών τμημάτων ώστε να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί διάφορες τεχνικές προσέγγισης του ψυχισμού του παιδιού.