• Σχόλιο του χρήστη 'Αναστασιος' | 23 Απριλίου 2020, 13:18

    χρειάζεται να διευκρινιστεί η επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Ιδρύματος. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου για λόγους ακαδημαϊκούς ή ερευνητικούς ένα μέλος ΔΕΠ μπορεί να συνεργαστεί εκτός Ιδρύματος. Για παράδειγμα η αξιολόγηση προτάσεων, ερευνητική συνεργασία με άλλο ΑΕΙ ή ερευνητικό ίδρυμα, συγγραφικό έργο κτλ. ΔΕν θα πρέπει να αποκλείονται συναφείς δράσεις με το αντικείμενο των ΔΕΠ.