• Σχόλιο του χρήστη 'Χ' | 4 Μαΐου 2020, 09:34

    Οι Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις και οι Κοσμήτορες πρέπει να μπορούν να διδάσκουν ως μέλη Σ.Ε.Π. στο ΕΑΠ, εφόσον επιλεγούν. Υπάρχει ακαδημαϊκή ελευθερία, και έτσι είναι δεοντολογικά σωστό όλα τα μέλη ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. (ανεξάρτητα αν έχουν κάποια θέση ευθύνης) να μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να είναι υποψήφια μέλη Σ.Ε.Π., και να μην αποκλείονται από τις αναθέσεις στο Ε.Α.Π. (σε αντίθεση, οι Πρόεδροι των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. μπορούν να διδάσκουν στο ΕΑΠ!). Η εκπαιδευτική εμπειρία των Καθηγητών που έχουν θέσεις Πρύτανη, Αντιπρύτανη και Κοσμήτορα είναι υψηλού επιπέδου, και θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να είναι υποψήφια μέλη Σ.Ε.Π. στο ΕΑΠ, όταν μάλιστα η εκπαιδευτική λειτουργία γίνεται με τηλεκπαίδευση πέντε Σαββατοκύριακα/έτος. Επίσης, η ιδιότητα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη να μην είναι ασυμβίβαστη με εκπαιδευτική και ερευνητική ενασχόληση εκτός του Ιδρύματος.