• Σχόλιο του χρήστη 'Διονύσης Μαντζαβίνος' | 5 Μαΐου 2020, 22:08

    Στο άρθρο 64 γίνεται λόγος για τον έλεγχο που διενεργεί η Σύγκλητος ως προς την εκλογιμότητα (άρθρο 60) και τυχόν ασυμβίβαστα (άρθρο 61) των υποψηφίων. Το λογικό είναι όμως τα ασυμβίβαστα να αναφέρονται στους εκλεγέντες και όχι τους υποψηφίους. Εν προκειμένω, ο έλεγχος του ασυμβίβαστου από την Σύγκλητο είναι κενός περιεχομένου.