• Σχόλιο του χρήστη 'Κωτσόπουλος Πέτρος' | 5 Μαΐου 2020, 22:42

    Με το παρόν κείμενο οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των όμορων σχολείων της περιοχής μας (Πλατεία Βαρνάβα - Αθήνα) 17ου Γυμνασίου, 3ου Δημοτικού, 13ου Δημοτικού, σχολείων Αθηνών (η έλλειψη χρόνου δεν μας επέτρεψε να προλάβουμε να συγκεντρώσουμε περισσότερα όμορα σχολεία), εκφράζουμε την έκπληξή μας για την κατάθεση σχεδίου νόμου με σημαντικές αλλαγές στα της Παιδείας σε συνθήκες εγκλεισμού και πανδημίας. Σε αυτές τις συνθήκες ως γονείς πρωτίστως νοιαζόμαστε για τη σωματική αλλά και ψυχική υγεία των παιδιών μας και επίσης ενδιαφερόμαστε για την ασφαλή επαναφορά τους στο σχολικό περιβάλλον. Συνεπώς αναμένουμε το υπουργείο Παιδείας να εργάζεται σε αυτή την κατεύθυνση και να αναβάλει τα νομοθετικά σχέδια για το μέλλον, όταν θα βρισκόμαστε σε συνθήκες κανονικότητας και θα υπάρχει η δυνατότητα του δημόσιου διαλόγου και της αντιπαράθεσης μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων (καθηγητές, γονείς, μαθητές, Υπουργείο) ώστε να προκύψει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το σύνολο των καθηγητών μέσω της ΟΛΜΕ έχει ήδη τοποθετηθεί ανάλογα. Η δική μας θέση αντίστοιχα είναι - έστω και τώρα - η κυρία Υπουργός να αποσύρει το νομοσχέδιο σε μελλοντικό χρόνο, ώστε να έχουμε την δυνατότητα και εμείς να εκφράσουμε τις θέσεις μας. Στην παρούσα φάση, οι προτάσεις μας στα αντίστοιχα άρθρα (ταξινομημένα κατά αύξοντα αριθμό άρθρου) είναι οι ακόλουθες: Άρθρο 9: Τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας Και αυτό το μέτρο αποτελεί βήμα ενίσχυσης του συστήματος που εστιάζεται στις εξετάσεις και όχι στη γνώση. Η εμπειρία από την προηγούμενη εφαρμογή της Τράπεζας θεμάτων είναι αρνητική, διότι δε λαμβάνει υπόψη τη διαφορετικότητα των σχολικών μονάδων, το γεγονός ότι όλα τα σχολεία δεν προχωρούν με τον ίδιο τρόπο και βάθος στην κάλυψη της ύλης. Η τράπεζα θεμάτων θεωρεί de facto ότι αυτό ισχύει, παρόλο που με ευθύνη της πολιτείας δε στελεχώνονται όλες οι σχολικές μονάδες εγκαίρως και υπάρχει σαφής διαφοροποίησή τους. Και αυτό το μέτρο προτρέπει τους μαθητές να απευθυνθούν σε περεταίρω εξωσχολική βοήθεια, ειδικά επειδή η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ δηλώνει ότι οι βαθμοί όλων των τάξεων του λυκείου θα συμμετέχουν στην τελική επίδοση του μαθητή για την είσοδο στην ανώτατη εκπαίδευση. Επίσης ως μέτρο αναμένεται να συμβάλει στη σχολική διαρροή. Ως συνέπεια των ανωτέρω, επαναλαμβάνουμε την θέση μας πως το νομοσχέδιο θα πρέπει να αποσυρθεί σε μέλλοντα χρόνο. Είναι πολλά και σημαντικά τα θέματα τα οποία ως γονείς (άμεσα ενδιαφερόμενοι) θέλουμε να συζητήσουμε εκτενώς με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς των Καθηγητών, των Ειδικών Επιστημόνων και άλλων παραγόντων και να εχουμε έτσι την δυνατότητα να κατανοήσουμε και να τοποθετηθούμε για το καλύτερο αποτέλεσμα πρός όφελος όλων μας. Κωτσόπουλος Πέτρος - Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 17ου Γυμνασίου Αθηνών.