• Σχόλιο του χρήστη 'Διονύσης Μαντζαβίνος' | 5 Μαΐου 2020, 23:43

    Τα ασυμβίβαστα εκλογής του άρθρου 61 λογικά ισχύουν για τους εκλελεγμένους και όχι τους υποψηφίους Πρύτανη/Αντιπρυτάνεις. Η παράγραφος 1 του άρθρου 64 πρέπει να επαναδιατυπωθεί εν προκειμένω.