• Σχόλιο του χρήστη 'Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού' | 6 Μαΐου 2020, 00:34

    Με την Τράπεζα Θεμάτων σε όλο το Λύκειο καθίσταται αναιτιολόγητα πολύ δύσκολη η διαδικασία προαγωγής και απόλυσης των μαθητών, ενώ τονώνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η ανάγκη για φροντιστηριακή υποστήριξη, κάτι που πάλι αναμένεται να φέρει σε δυσμενή θέση ιδιαίτερα τις οικογένειες που είναι οικονομικά ασθενέστερες.